KÖPEVILLKOR

1. Företagsinformation
Denna tjänst tillhandahålls av DE No.1 AB med organisationsnummer 559029-6306 även kallat fiskskaldjur.se. Information & bilder på
hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

2. Priser
Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter
så som moms, frakt och betalningar

3.1 Betalning
Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans
med samarbetspartners.

3.2 Kortbetalning
Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt vid för reservation av beställda varor.

4.1 Frakt & Fraktmetoder
Samtliga varor hämtas vid något av våra utlämningsställen.

4.3 Skadade varor och reklamationer
När får dina varor är det viktigt att du kontrollerar så varorna inte är skadade eller felaktiga. Skulle varan vara
felaktig eller skadad kontakta oss så snart som möjligt via e-post till adressen info@fiskskaldjur.store så får du vidare
instruktioner

5. Ångerrätt och öppet köp
Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att frånträda köpeavtalet (utnyttja Kundens ångerrätt) inom 14 dagar från den dag kunden tar emot varan, eller väsentlig del av den. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av dagligvaror/färskvaror eller i andra situationer där uttryckligt undantag finns enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits. Om  Kunden vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att kunden skickar ett meddelande till info@fiskskaldjur.store om att Kunden vill utnyttja ångerrätten eller att Kunden skickar tillbaka varan före fristens utgång. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten skickas till: info@fiskskaldjur.store

6. Återbetalningsskyldighet
Om du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka hela varans belopp snarast eller senast inom 30 dagar från den
dag då vi mottog varan. Du får själv betala returkostnaden när varan skickas tillbaka. Vi betalar allting
returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror
Se även konsumentverket eller distanshandelslagen

7. Sekretess, säkerhet & personuppgifter
I samband med din beställning godkänner du att fiskskaldjur.se lagrar och använder dina uppgifter. Det gör vi för att
kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via
e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. fiskskaldjur.se kommer inte att lämna ut
dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du på begäran, en gång per år, rätt att få del
av den information vi har registrerat om dig. Vi förbehåller oss rätten att använda dina e-post för skick
marknadsföring och nyhetsbrev

8. Kontakt & Kundtjänst
info@fiskskaldjur.se

9. Cookies
En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session
cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex.
inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webplatser. Om din webbläsare är inställd
på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt
ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig
information om dig

10.1 Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning
eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar
part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa
förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna
bestämmelse

10.2 Ändring av avtalsvillkor
Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är
överenskommet

10.3 Klagomål
Har kund klagomål kan dessa framföras till info@fiskskaldjur.se. Se punkt 5 för mer information.

10.4 Tvister & lagar
Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor
skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol